Luftförsvarsgruppcentral S16 "Sländan"

Vill Du besöka en autentisk anläggning från kalla krigets dagar?


Tryck på fliken "Besöksdagar" i menyn ovan till höger för att se nästkommande besöksdagar och anmäl ditt intresse!

P.g.a. Covid-19-pandemin håller museet stängt tillsvidare, p.g.a. att det ej går att hålla avstånd

Av naturliga skäl, är anläggningen tyvärr inte handikappanpassad.